Två personer navigerar i vildmarken

Operativ Riskanalys

Att göra formella riskbedömningar är idag nödvändigt för de allra flesta verksamheter. Även verksamheter av mer vardaglig karaktär måste ta ställning till risker. I många fall är det tillräckligt att attackera ämnet utifrån ett empiriskt perspektiv. Den här kursen ger skolor, arrangörer, föreningar eller liknande ett ramverk av principer att rota sig i när man gör en riskanalys. Vi behandlar till övervägande del riskanalys som en bordsmetod med en pappersproukt, men tar även upp en del speciella förhållningssätt till dynamiska riskanalyser i fält.

Kontakttimmar

4 timmar

Förkunskapskrav

Inga

Kursstandard

Pris

Copyright © 2024 Guidestugan.
Contact us through email if you have a fun idea, project or suggestion. We can do it.
Du är här: Startsida  -  Kurser  -  Risk  -  Operativ Riskanalys
GENVÄGAR
FORSKURSER RISKKURSER KALENDER KONTAKT