Integritetspolicy

1. GDPR och persondata

Guidestugan är ett resurscenter och den här hemsidan är knytpunkten för information om vår verksamhet. Vi vill göra det enkelt för dig att läsa om oss, våra tjänster och produkter. Det är den absoluta ambitionen med den här hemsidan. Guidestugan.se samlar ingen data från hemsidans besökare. Vår servervärd samlar data om besökarens land och enhet men inte någon persondata.

2. Externa länkar

För att göra det enklare för dig att känna igen platser som inte tillhör Guidestugan.se har vi valt att visa när en länk leder dig bort från oss; dvs. en extern länk. Ifall du besöker en extern länk lämnar du Guidestugans domän och efter det har vi ingen möjlighet att känna till vad för uppgifter den nya platsen du besöker samlar in. En extern länk är märkt med den här ikonen.

3. Epost och köp av tjänster

När du kontaktar oss via epost sparas ditt meddelande i vår inkorg tillsvidare. Ifall du köper en tjänst av oss samlar vi vissa personuppgifter i förebyggande säkerhetsarbete och sparar dem i minst 5 års tid för att kunna påvisa ett korrekt arbetssätt utifrån bland annat lagen om säkra tjänster. Eftersom flera av våra tjänster innefattar riskverksamhet behöver vi spara uppgifter som du delar med oss om din hälsa, ålder, namn och kontaktuppgifter samt ICE uppgifter till anhöriga.

Vi sparar även i vissa fall information om dina prestationer för att kunna mäta och på ett sakligt sätt värdera dina insatser i förhållande till olika certifikats- och kunskapskrav.

4. Hur behandlar vi dina uppgifter

Förutom vad som står på punkt 3. kan det vara bra att känna till att vi delar relevanta uppgifter med andra som tillsammans med oss utför tjänster som du köper av oss. Till exempel hjälpinstruktörer eller guider. Andra som inom Guidestugan behandlar bokningar eller IT-tjänster, eller som på beställning av Guidestugan utför uppdrag åt dig i samband med en tjänst kommer också ha tillgång till relevanta uppgifter för att kunna genomföra sina respektive uppdrag. Detta sker endast på ett sätt som stämmer överens med ändamålet för uppdraget.

Guidestugan delar aldrig uppgifter om dig till tredje part i marknadsföringsyfte.

5. Vill du veta vad vi har för uppgifter om dig?

Ifall du har köpt en tjänst av Guidestugan kan du kan när som helst kontakta oss för att be om att få ta del av de uppgifter vi har om dig. Ifall det inte längre är relevant för oss att spara dina uppgifter kan vi strimla dem på din begäran. Vi sparar däremot alltid uppgifter om dig som krävs för att vi ska kunna påvisa ett korrekt utfört förebyggande säkerhetsarbete, samt för att i händelse av till exempel en incident kunna rapportera och utreda händelsen.

Copyright © 2024 Guidestugan.
Contact us through email if you have a fun idea, project or suggestion. We can do it.
Du är här: Startsida  -  Om Guidestugan
GENVÄGAR
FORSKURSER RISKKURSER KALENDER KONTAKT